ข่าวสมัครงานโรงพยาบาลเขื่องใน

  •  

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 24 อัตรา

 
 
ลงประกาศวันที่ 27  มีนาคม 2566

 

 
  •  

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและการบัญชี

 
 
ลงประกาศวันที่ 25  กรกฎาคม 2565
 
  •  

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา

 
  •  

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งวิชาการพัสดุ

 
 
ลงประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2565
 
  •  

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชิพ 7 อัตรา

 
 
ลงประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565
 
  •  

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

 
 
ลงประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565