ข่าวสมัครงานโรงพยาบาลเขื่องใน

ประกาศล่าสุด

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ลงประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ลงประกาศวันที่ 3 เมษายน 2567

ข่าวสมัครงาน

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

ลงประกาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ลงประกาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง , พนักงานเปล 1 ตำแหน่ง และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง

ลงประกาศวันที่ 4  ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ลงประกาศวันที่ 12  มิถุนายน 2566
ลงประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ลงประกาศวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลงประกาศวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชุมชน  2  อัตรา

ลงประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 24 อัตรา

ลงประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งวิชาการพัสดุ

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชิพ 7 อัตรา

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล