บริการของเรา

โรงพยาบาลเขื่องใน เชิญชวนทุกท่าน ร่วมสร้างวินัย ร่วมใจ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างให้เป็นนิสัย สร้างความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด19

หน่วยงานภายใน

ความรู้เรื่องสุขภาพ

TELEHEALTH เขื่องใน

Telehealth คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการแพทย์ผ่านระบบโทรคมนาคม ในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล

โรคหลอดเลือดสมอง

stroke คือ อะไร? รู้จักกับเส้นเลือดในสมองแตก โรคยอดฮิตใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

 

โรคกล้าเนื้อหัวใจ หรือ Stemi โรคอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ภัยร้ายที่ควรระวัง
ช่อง youtube รพ.เขื่องใน สามารถนำคลิปไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชาชน

 โรงพยาบาลเขื่องใน 

 

  ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของทุกท่านเป็น อย่าง​ยิ่ง   เราจะนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับ สร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคม ตามประสงค์ของท่าน

 

เราจะผ่าน วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ thank you for all the support & opportunities

 

#ขอขอบคุณทุกน้ำใจความ​ห่วงใยและความปรารถนาดีจากทุกท่าน

#หนึ่งกำลังใจของท่าน ช่วยสร้างสรรค์สังคม