บริการของเรา

โรงพยาบาลเขื่องใน เชิญชวนทุกท่าน ร่วมสร้างวินัย ร่วมใจ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างให้เป็นนิสัย สร้างความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด19

หน่วยงานภายใน

 โรงพยาบาลเขื่องใน 

 

  ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของทุกท่านเป็น อย่าง​ยิ่ง   เราจะนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับ สร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคม ตามประสงค์ของท่าน

 

เราจะผ่าน วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ thank you for all the support & opportunities

 

#ขอขอบคุณทุกน้ำใจความ​ห่วงใยและความปรารถนาดีจากทุกท่าน

#หนึ่งกำลังใจของท่าน ช่วยสร้างสรรค์สังคม

 

ความรู้เรื่องสุขภาพ

โรคหลอดเลือดสมอง

stroke คือ อะไร? รู้จักกับเส้นเลือดในสมองแตก โรคยอดฮิตใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

โรคกล้าเนื้อหัวใจ หรือ Stemi โรคอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ภัยร้ายที่ควรระวัง