โรงพยาบาลเขื่องใน เชิญชวนทุกท่าน ร่วมสร้างวินัย ร่วมใจ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างให้เป็นนิสัย สร้างความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด19

 โรงพยาบาลเขื่องใน 

 

  ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของทุกท่านเป็น อย่าง​ยิ่ง   เราจะนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับ สร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคม ตามประสงค์ของท่าน

 

เราจะผ่าน วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ thank you for all the support & opportunities

 

#ขอขอบคุณทุกน้ำใจความ​ห่วงใยและความปรารถนาดีจากทุกท่าน

#หนึ่งกำลังใจของท่าน ช่วยสร้างสรรค์สังคม

 

1 เมษายน "วันข้าราชการพลเรือน"

     ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน

    ดร.นพ.สาโรช สมชอบรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิญชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 31 มีนาคม 65 ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชานี โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 และมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิญชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ราย ดังนี้ พันตำรวจเอกชาญชัย อินนรา ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี นายสาโรช สมชอบ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายธวัชชัยถิตย์รัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเวตวันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

โรคหลอดเลือดสมอง

stroke คือ อะไร? รู้จักกับเส้นเลือดในสมองแตก โรคยอดฮิตใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

โรคกล้าเนื้อหัวใจ หรือ Stemi โรคอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ภัยร้ายที่ควรระวัง