ดร.นพ.สาโรช สมชอบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน

หมายเลขโทรศัพท์ 045423741 ต่อ 180