83 หมู่ 6 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
โทร: 045423741-4
Email: [email protected]