13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

            13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” โดยคณะรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเป็น “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และประชาชน วางพวงมาลา และถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จากนั้น โรงพยาบาลเขื่องใน และคณะ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เป็นอันเสร็จพิธี

19 ตุลาคม 2566