ประกาศนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย

          โรงพยาบาลเขื่องใน ประกาศนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป patient personal and people safety (3P safety) ประจำปีงบประมาณ2566