การถ่ายทอดผ่านระบบ Online WebEx

ไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณณสุขในพื้นที่ทุกระดับ

            ดร.นพ.สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน เป็นวิทยากรถ่ายทอดนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชนี ปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
            โดยมี นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนอกจากนั้น ยังมีการถ่ายทอดผ่านระบบ Online WebExไปยัง เจ้าหน้าที่สาธารณณสุขในพื้นที่ทุกระดับ

19 ตุลาคม 2566