บริการกายภาพบำบัด

งานบริการ

        ให้บริการด้วยการตรวจประเมิน วินิจฉัยการบำบัดหรือรักษาความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การส่งเสริม การป้องการ การแก้ไข่ และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการทางร่างกาย ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยทั่วไป และผู้พิการ อย่างเหมาะสมปลอดภัย ได้มาตรฐาน และต่อเนื่อง

ขอบเขตของการให้บริการ

       ให้บริการกายภาพบำบัดทั้ง ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยในชุมชน ในกลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยอื่นๆ

การให้การรักษาทางกายภาพบำบัด

การให้การรักษาด้วยเครื่องคลื่นกระแทรก (Shock Wave) 
        มีผลช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด เพิ่มและเร่งกระบวนการซ่อมแซม เหมาะสำหรับใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง 
การให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
        ใช้รักษาเพื่อลดอาการปวด ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อชั้นลึก ลดอาการบวม และลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ
การรักษาด้วยเครื่องความร้อนลึกแบบคลื่นสั้น (Short wave diathermy)
         เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นความร้อน และมีผลต่อเนื้อเยื่อส่วนลึก ช่วยบรรเทาอาการปวด บรรเทาอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ลดภาวะอักเสบเรื้อรัง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อข้อต่อ หรือกล้ามเนื้อที่มีพังผืด
การรักษาด้วยเครื่องดึงคอและดึงหลังอัตโนมัติ (Traction)
               การดึงเป็นการใช้แรงกระทำกับร่างกายในทิศทางแยกผิวข้อต่อออกจากกันช่วยคลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และลดอาการปวดจากแรงกดที่กระดูกสันหลังลดลง  การดึงแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ
             1. Cervical Traction หรือการดึงกระดูกสันหลังส่วนคอ
             2. Lumbar Traction หรือ การดึงกระดูกสันหลังส่วนเอว
        ให้ผลในการยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการเกร็ง ลดแรงกดที่ทำต่อข้อต่อของกระดูกคอหรือหลัง ลดการกดเส้นประสาทสันหลัง โดยการดึงทำให้ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังกว้างขึ้น ลดแรงกดบนหมอนรองกระดูก และลดการยื่นของหมอนรองกระดูกสันหลังโดยทำให้ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังกว้างขึ้น
การให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจ    
           กายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจ ให้บริการโดยการตรวจร่างกาย วิเคราะห์ปัญหา การรักษามุ่งเน้นไปที่การร่อนระบายเสมหะ โดยการเคาะปอดและสั่นปอด เพิ่มประสิทธิภาพในการไอเพื่อขับเสมหะ การฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ และเพิ่มปริมาตรปอด โดยใช้เครื่องบริหารปอด การฝึกหายใจอย่างถูกวิธีเพื่อลดการหอบเหนื่อย เพื่อเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการนอนนานๆ
การให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท   
           งานกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด และลดความพิการของผู้ป่วย จะเน้นการออกกำลังกายเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ การฝึกการทรงตัว การฝึกการใช้งานของแขน รวมถึงปัญหาอื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้
การให้บริการกายภาพบำบัดในชุมชน
       หน่วยงานกายภาพบำบัดเห็นความสำคัญกับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวและห่างไกลด้านการแพทย์ แต่ยังจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติมากที่สุด จึงมีกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเชิงรุกร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อแนะนำการออกกำลังกายเคลื่อนย้าย และเบิกจ่ายกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็น

เวลาให้บริการ