วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลเขื่องในคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกสำหรับสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค

        วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ดร.นพ. สาโรช สมชอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ คิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 ของผู้จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เข็มแรกสำหรับสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคมีดังนี้ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
        โรงพยาบาลเขื่องในขอบขอบคุณผู้เข้ารับวัคซีนทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และท่านยังเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการยกระดับ “ความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ (Health Security)” ของประเทศไทย