1 เมษายน “วันข้าราชการพลเรือน”

                 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน

              ดร.นพ.สาโรช สมชอบรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิญชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 31 มีนาคม 65 ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชานี โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจัดกิจกรรมจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 และมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิญชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ราย ดังนี้
              1. พันตำรวจเอกชาญชัย อินนรา ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
              2.นายสาโรช สมชอบ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
              3.นายธวัชชัยถิตย์รัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1

              4.นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเวตวันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี