พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                 ดร.นพ.สาโรช  สมชอบ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน และคณะเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเขื่องใน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพะระราชกุศล ณ บริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเขื่องใน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2566