ข่าวสมัครงานโรงพยาบาลเขื่องใน

โรงพยาบาลเขื่องในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 24 อัตรา