ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเขื่องใน

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจสมรรถนะหลอดเหลือดแดงส่วนปลาย

ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเทลเลเมดิซีนสำหรับผู้ป่วยโรคความดันแและโรคไตวาย

ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ลงประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
ลงประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
ลงประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคัดกรองระดับความรุนเเรงผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (Smart ER)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงประกาศวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในโรงพยาบาลเขื่องใน

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงประกาศวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในโรงพยาบาลเขื่องใน

ลงประกาศวันที่ 8 มกราคม 2567

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องให้ออกชิเจนอัตราการไหลสูง

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงประกาศวันที่ 6 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง

ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ลงประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ลงประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2566

จ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำปะปาภายในโรงพยาบาลเขื่องใน

ลงประกาศวันที่ 12  มิถุนายน 2566

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ปี 2565

ลงประกาศวันที่ 12  มิถุนายน 2566

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนแบบท่อ 32 หัวจ่าย และระบบดูดของเหลวแบบสูญญากาศ 14 หัวจ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงประกาศวันที่ 12  มิถุนายน 2566