ขอความร่วมมือ บุคลากรโรงพยาบาลอัพเดทข้อมูล ชื่อ-สกุล ,ตำแหน่งงาน

และภาพถ่าย เพื่อใช้สำหรับทำผังบุคลากรเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลเขื่องใน โดยมีแนวทางดังนี้

1) ใส่ คำนำหน้าชื่อ ,ชื่อ ,สกุล และตำแหน่งงาน หากมีรายละเอียดอื่นๆ ให้เพิ่มข้อมูลในช่องรายละเอียดอื่น เช่น หัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นต้น

2 ) ข้อมูลรูปบุคลากร   บุคลากรทุกท่านสามารถเพิ่มรูปของตนตามลิงค์ข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่ส่งให้ โดยรูปภาพ บุคลากรแต่ละท่านควรเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้กำหนด เช่น ชุดปกติขาว ชุดข้าราชการ ชุดปฎิบัติงาน และให้ตั้งชื่อไฟล์ภาพ ตามคำนำหน้าชื่อ ,ชื่อ ,สกุล 

3) ข้อมูลมูลบุคลากร เดือน มิถุนายน 64 สามารถส่งได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 64 เวลา 22.00 น.

ตัวอย่างรูปบุคลากร

 

ชุดปกติขาว หน้าตรงครึ่งตัว

ชื่อไฟล์ ตั้งตามคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เช่น นายอลงณ์กรณ์ สาริกา เป็นต้น

ตัวอย่างรูปชุดปกติขาว

ชุดข้าราชการ หน้าตรงครึ่งตัว

ชื่อไฟล์ ตั้งตามคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เช่น นายอลงณ์กรณ์ สาริกา เป็นต้น

ตัวอย่างรูปชุดข้าราชการแบบครึ่งตัว

ตัวอย่าง ชุดข้าราชการ ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ

ชื่อไฟล์ ตั้งตามคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล เช่น นายอลงณ์กรณ์ สาริกา เป็นต้น

ตัวอย่าง ชุดข้าราชการ ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ