แล็ป​

กิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ดร.นพ.สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เเละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบประกาศรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
เนื่องในโอกาสที่ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเขื่องใน ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ สภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่5 (RE-LA 5)
ในงานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงแรมริชมอนด์แกรนด์ จ.นนทบุรี